כיצד להאכיל את הכור אמייל

(1) בעת האכלה, לעיתים קרובות לבדוק אם ברגים agitator בקומקום הוא הידוק, לא רופף, במקרה הבריח אגוז לתוך הקומקום, לא מאפשרים כלים כגון נפילה לתוך הקומקום.

(2) כדי להפחית את הפרש הטמפרטורה בין החומר והקומקום גדול מדי, כדי למנוע מהקומקום החם או מהקומקום החם להוסיף חומר קר עקב הפרש הטמפרטורה הנגרם על ידי לחץ פנימי גדול, המשפיע על חיי השירות של הציוד.

(3) כל אצווה של חומרי גלם המשמשים את הקומקום יש לבדוק בפירוט ולא זיהומים אחרים, במיוחד הכללת מתכת או פסולת או לחסום קשה לתוך הקומקום, או בקלות נזק אמייל.